ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นรู้ทัน(Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแสการเผยแพร่ข่าวและข้อมูลแจ้งเตือนภัยไซเบอร์และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)