สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


สถานที่ติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 9 บ้านกลางใหญ่
ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เวลาทำการ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 042-219314 โทรสาร.042-219312
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.klangyai.go.th

ฟอร์มติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ...

แบบฟอร์มการติดต่อ...

File size is too big!