สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี แจ้ง การติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)