ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)