นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ และประชาชนจิตอาสาตำบลกลางใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลกลางใหญ่ และร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลและถนนสายบ้านผือ-น้ำโสม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี