เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทั้ง 2 เขตหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ