ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่านนายกมงคล มีลา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะ ทีมงาน อปพร. ทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย ให้โอวาทกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปี 2567 นี้ พร้อม มอบเสื้อและหมวกให้
ทีมงาน อปพร.จราจร ทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ต่อไป โดยใช้งบประมาณจาก กองทุน กู้ชีพ จราจร เทศบาลตำบลกลางใหญ่