วิดีทัศน์แนะนำ "สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี"
3 Views
 
รำปิดงาน โดยคณะกลุ่มสตรีตำบลกลางใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (2)
1 Views
 
รำปิดงาน โดยคณะกลุ่มสตรีตำบลกลางใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (1)
0 Views
 
แนะนำตัวนางนางนพมาศ ทั้ง 13 หมู่ ตำบลกลางใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
1 Views
 
การแสดงจากชุมชนบ้านผักบุ้ง งานประเพณีลอยประทง ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี 2562 (1)
0 Views
 
การแสดงจากโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ งานประเพณีลอยประทง ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี 2562
1 Views