ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(โควิด 19 รอบที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)